• by

Dobór trumny, urny lub relikwiarza

Szanując wszelkie przekonania religijne i światopogląd, zajmujemy się organizacją ceremonii pogrzebowych w obrządku katolickim i innych lub świeckiego pochówku. Oferujemy także szeroki wybór trumien, urn i relikwiarzy.